LV | RU

LZA Ekonomikas institūts aktīvi piedalās ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001, ko realizē Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. 
Projekta ietvaros Ekonomikas institūts nodrošina apmācību un prakses vietu Rīgas Tehniskās koledžas audzēknei Kristīnei Skukauskai lietvedības jomā.


19.06.2018 | 270 | Jaunumi

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018