LV | RU

Pētījums “Tirgus izpēte par ārvalstu tirgiem veselības tūrisma jomā”

Projekta mērķis: izpētīt medicīnas pakalpojumus ārvalstu tirgos (Somija, Zviedrija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste un Īrija), analizējot informāciju par pieejamiem medicīnas pakalpojumiem, to cenu grupām attiecīgajos ārvalstu tirgos, lai noteiktu virzienus, kuros Latvijas veselības tūrisma kompānijām, Latvijas veselības tūrisma klastera biedriem būtu vispiemērotāk un efektīvāk strādāt. 

Pētījums tiek veikts, lai mērķtiecīgi īstenotu tālāk izstrādājamo Latvijas veselības tūrisma mārketinga plānu Latvijas veselības tūrisma klasteru komersantu sniegto pakalpojumu efektīvai pozicionēšanai un pārdošanai.

PasūtītājsBiedrība “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” un Latvijas veselības tūrisma klasteris

Vairāk informācijas: skatīt mājaslapā

Īstenošanas periods: 2017. gada decembris – 2018. gada jūnijs


 

 

Pētījums „Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā”

Pētījuma mērķis: veikt uzņēmējdarbības atbalsta vides analīzi efektīvai uzņēmējdarbības atbalsta institūciju sadarbībai Latvijā un Lietuvā.

Pētījums tiek veikts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (“LLI-131 Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (Business Support)” ietvaros.

Pētījuma autori: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. Ņina Linde

Pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Sadarbības partneri: Kurzemes Plānošanas reģions, Aizkraukles novada pašvaldība, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Šauļu inkubators, Paņevežu Biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka

Vairāk informācijas: skatīt pētījumu

Īstenošanas periods: 2017. gada oktobris – 2018. gada jūnijs

 

 


 

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018