LV | RU

The Institute of Economics of Latvian Academy of Sciences (Institute) is registered in the Register of Scientific institutes of the Ministry for Education and Science of the Republic of Latvia on January 23, 2006 as a scientific and research institute. The action and activities of the Institute are oriented to studying of economic problems significant for Latvia, seeking and creating innovative and scientifically based solutions. 

At present, the Institute is one of the leading research centres for economy with wide partnership links in European and other countries of the World and being able to provide a research based, competent opinion about ongoing processes in the economy of Latvia, Baltics and Europe, as well as to note the future progression.

NEWS


LZA Ekonomikas institūts piedalās ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

LZA Ekonomikas institūts aktīvi piedalās ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001, ko realizē Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm.

19.06.2018 | 295| Read more
Institūta direktore Ņina Linde sniedz atklāto lekciju “Septiņi iemesli nodarboties ar zinātni: from Open Mind to Open Science!”

4. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts piedalījās Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajos Rīgas pašvaldības un VEF Kultūras pils organizētajos svētkos “Brīvība radīt”, - direktorei Ņinai Lindei sniedzot atklāto lekciju “Septiņi iemesli nodarboties ar zinātni: from Open Mind to Open Science!”. 

19.06.2018 | 248| Read more

All news (15)

Mājas lapu izstrāde Maksa.lv © 2018